Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε η Σου Λιόν, η ηθοποιός της “Λολίτας” του Κιούμπρικ

Η Αμε­ρι­κα­νί­δα ηθο­ποιός Σου Λιόν, που ερμή­νευ­σε τη Λολί­τα στην ομώ­νυ­μη ται­νία του Στάν­λεϊ Κιού­μπρικ, σε μια κινη­μα­το­γρα­φι­κή μετα­φο­ρά του μυθι­στο­ρή­μα­τος του Βλα­ντί­μιρ Ναμπό­κοφ, απε­βί­ω­σε σε ηλι­κία 73 ετών, ανέ­φε­ραν οι New York Times.

Σύμ­φω­να με την αμε­ρι­κα­νι­κή εφη­με­ρί­δα, που επι­κα­λεί­ται έναν στε­νό φίλο της, πέθα­νε το βρά­δυ της Πέμ­πτης στο Λος Άντζελες.

Γεν­νη­μέ­νη τον Ιού­λιο του 1946, επι­λέ­γη­κε σε ηλι­κία 14 ετών για να παί­ξει στην ται­νία του Κιού­μπρικ, που προ­βλή­θη­κε το 1962. Είχε κερ­δί­σει Χρυ­σή Σφαί­ρα για την ερμη­νεία της.

Ο σκη­νο­θέ­της επι­θυ­μού­σε η ηθο­ποιός να είναι μεγα­λύ­τε­ρη από τη μυθι­στο­ρη­μα­τι­κή ηρω­ί­δα του Ναμπό­κοφ ώστε να απο­φύ­γει το σκάνδαλο.

Πάντα με σκο­πό να δια­φύ­γει από τη λογο­κρι­σία, ο Κιού­μπρικ απο­δυ­νά­μω­σε εκ προ­θέ­σε­ως τις πιο προ­κλη­τι­κές όψεις του μυθι­στο­ρή­μα­τος, που είναι η ιστο­ρία μιας παι­δο­φι­λι­κής σχέ­σης ανά­με­σα σε μια έφη­βη και έναν ενή­λι­κο άνδρα.

Όπως υπεν­θυ­μί­ζουν οι New York Times, ο Ναμπό­κοφ είχε χαρα­κτη­ρί­σει τη Σου Λιόν ως το «τέλειο νυμ­φί­διο» για να ερμη­νεύ­σει τη Λολί­τα, προ­τού δηλώ­σει αργό­τε­ρα ότι θα ήθε­λε να δει τη Γαλ­λί­δα ηθο­ποιό Κατρίν Ντε­μον­ζό («Η Ζαζί στο μετρό») στον ρόλο αυτόν.

Μετά τη «Λολί­τα», η Σου Λιόν έπαι­ξε σε περί­που είκο­σι ται­νί­ες προ­τού στα­μα­τή­σει τη στα­διο­δρο­μία της το 1980.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο