Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«ΠΟΤΕ ΠΙΑ ΦΑΣΙΣΜΟΣ», Συναυλία αντιστασιακού, αντάρτικου και πολιτικού τραγουδιού (20/4)

lenin524

Συναυ­λία αντι­στα­σια­κού, αντάρ­τι­κου και πολι­τι­κού τρα­γου­διού θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την Δευ­τέ­ρα 20 Απρί­λη, 8μ.μ. στο STUDIO new star art cinema

Παί­ζει το Μου­σι­κό Σύνο­λο Ρωμιο­σύ­νη, υπό τη διεύ­θυν­ση του Τεό Λαζάρου.

Τρα­γου­δούν: Νίκος Μπο­φί­λιος, Σταύ­ρος Ξένος, Νατά­σα Παπα­δο­πού­λου-Τζα­βέ­λα, Αχιλ­λέ­ας Βογια­τζά­κης, Τεό Λαζάρου

Προ­λο­γί­ζει ο Νίκος Τρια­ντα­φύλ­λου, Πρό­ε­δρος του ΣΦΕΑ 1967–74.

Χαι­ρε­τί­ζει ο Δημή­τρης Παπαχρήστος

Δια­βά­ζουν: Εύα Κοτα­μα­νί­δου, Τάκης Βαμβακίδης

Συντο­νί­ζει ο Μανώ­λης Χατζωνάκης

ΣΤΟΥΝΤΙΟ new star art cinema
Σπάρ­της & Σταυ­ρο­πού­λου 33, Πλα­τεία Αμερικής
Τηλ 210–8640054

Γενι­κή είσο­δος 10 €

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο