Συντάκτης Οικοδόμος

Εκδηλώσεις
Έκθεση εικαστικών τεχνών: ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ – Εγκαίνια: Τετάρτη 23 Νοέμβρη

Ο πολι­τι­στι­κός χώρος “Francisco de Miranda”, ο οποί­ος βρί­σκε­ται στην Πρε­σβεία της Μπο­λι­βα­ρια­νής Δημο­κρα­τί­ας της Βενε­ζου­έ­λας, φιλο­ξε­νεί την έκθε­ση εικαστικών…

Βιβλίο
Ερνέστο Τσε Γκεβάρα, Από τα «ημερολόγια μοτοσικλέτας» στις κορφές της Σιέρα Μαέστρα και στις καρδιές των ανυπόταχτων όλου του κόσμου

Γρά­φει ο Οικο­δό­μος // Όταν ο Ερνέ­στο Γκε­βά­ρα ξεκί­νη­σε να σπου­δά­ζει ιατρι­κή οι περισ­σό­τε­ρες από τις ιδέ­ες που αφο­μοί­ω­σε ως…