Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Που θα γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 2024, το 2028 και το 2032

Οι Θερι­νοί Ολυ­μπια­κοί Αγώ­νες του Τόκιο πέρα­σαν στην ιστορία.

Το επό­με­νο ολυ­μπια­κό ραντε­βού, οι Αγώ­νες της 33ης Ολυ­μπιά­δας, είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νο για το καλο­καί­ρι του 2024 στο Παρίσι.

Έχο­ντας ήδη φιλο­ξε­νή­σει τους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες του 1900 και του 1924, το Παρί­σι θα γίνει η δεύ­τε­ρη πόλη που θα έχει διορ­γα­νώ­σει Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες τρεις φορές, μετά το Λον­δί­νο (1908, 1948, 2012).

Το 2028, οι Αγώ­νες της 34ης Ολυ­μπιά­δας, θα διορ­γα­νω­θούν στις ΗΠΑ και συγκε­κρι­μέ­να στο Λος Άντζε­λες. Θα είναι οι πρώ­τοι Θερι­νοί Ολυ­μπια­κοί Αγώ­νες που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν στις ΗΠΑ μετά τους Θερι­νούς Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες 1996 στην Ατλά­ντα. Θα είναι επί­σης οι πρώ­τοι θερι­νοί ολυ­μπια­κοί αγώ­νες του 21ου αιώ­να που θα διε­ξα­χθούν στις ΗΠΑ.

Τριά­ντα-δύο χρό­νια μετά το Σίδνεϊ, η 35η Ολυ­μπιά­δα είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νο να επι­στρέ­ψει στην Αυστρα­λία και στο Μπρί­σμπειν που θα γίνει η τρί­τη πόλη της χώρας (μετά τη Μελ­βούρ­νη και το Σίδνεϊ) που θα διορ­γα­νώ­σει Ολυ­μπια­κούς Αγώνες.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο