Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σκοτώθηκε στις Άλπεις ο Γάλλος ηθοποιός Γκασπάρ Ουλιέλ

Την απώ­λεια του 37χρονου ηθο­ποιού Γκα­σπάρ Ουλιέλ θρη­νεί ο Γαλ­λι­κός κινηματογράφος.

Ο βρα­βευ­μέ­νος με Σεζάρ ηθο­ποιός έφυ­γε απ’ τη ζωή έπει­τα από σοβα­ρό ατύ­χη­μα που είχε με σκι στις Άλπεις. «Θύμα ενός δυστυ­χή­μα­τος στο σκι αυτήν την Τετάρ­τη, ο Γκα­σπάρ Ουλιέλ πέθα­νε», ανα­φέ­ρει το σύντο­μο δελ­τίο Τύπου.

Στο ευρύ κοι­νό, ο Γκα­σπάρ Ουλιέλ ήταν γνω­στός για ται­νί­ες, όπως Ατέ­λειω­τοι Αρρα­βώ­νες (2004) του Ζαν Πιερ Ζενέ, Hannibal Rising (2007) του Πίτερ Ουέ­μπερ, Σεν Λοράν (2014) του Μπερ­τράν Μπο­νε­λό και Ακρι­βώς το τέλος του Κόσμου (2016) του Ξαβιέ Ντο­λάν, για την οποία κέρ­δι­σε το βρα­βείο Σεζάρ του καλύ­τε­ρου ηθο­ποιού το 2017.

Κατά τη διάρ­κεια της καριέ­ρας του συνερ­γά­στη­κε με μεγά­λα ονό­μα­τα του γαλ­λι­κού κινη­μα­το­γρά­φου όπως την Ιζα­μπέλ Ιπέρ και τον Ζεράρ Ντεπαρντιέ.

Υπήρ­ξε, επί­σης, το πρό­σω­πο ενός αρώ­μα­τος Chanel.

Πηγές: Reuters, AFP.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο