Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σκουπίδια…

Οι Πορτογάλοι επειδή οι υπάλληλοι καθαριότητας απεργούν αφήνουν τα σκουπίδια τους μπροστά στις τράπεζες...!!!σκουπίδια τους στις τράπεζες...!!!

Οι Πορ­το­γά­λοι επει­δή οι υπάλ­λη­λοι καθα­ριό­τη­τας απερ­γούν αφή­νουν τα σκου­πί­δια τους μπρο­στά στις τράπεζες…!!!σκουπίδια τους στις τράπεζες…!!!

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο