Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τζόκερ (Κλήρωση 2101) Κυριακή 8/3/2020: Δείτε τους τυχερούς αριθμούς

ΤΖΟΚΕΡ  (Κλή­ρω­ση 2103) Κυρια­κή 8/3/2020: €1.800.000 του­λά­χι­στον θα μοι­ρα­στούν οι τυχε­ροί της 1ης κατη­γο­ρί­ας στη σημε­ρι­νή  Κλή­ρω­ση Τζό­κερ (ΚΥΡΙΑΚΗ 8/3/2020) μετά τα συνε­χό­με­να τζακ ποτ.

Οι τυχε­ροί αριθμοί

24 37 19 36 23 

και αριθ­μός τζό­κερ: 10

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο