Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Υποψήφια με το ΚΚΕ η πρώην ευρωβουλευτής Κωνσταντίνα Κούνεβα

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, συνα­ντή­θη­κε σήμε­ρα, στην έδρα της ΚΕ στον Περισ­σό, με την πρώ­ην ευρω­βου­λευ­τή Κων­στα­ντί­να Κού­νε­βα.

Κατά τη συνά­ντη­σή τους ο Δ. Κου­τσού­μπας και η Κ. Κού­νε­βα συζή­τη­σαν για τις πολι­τι­κές εξε­λί­ξεις ενό­ψει των βου­λευ­τι­κών εκλο­γών της 21ης Μάη και το κάλε­σμα αγω­νι­στι­κής συμπό­ρευ­σης που απευ­θύ­νει το ΚΚΕ.

Η Κων­στα­ντί­να Κού­νε­βα, η οποία δήλω­σε πως δίνει το «παρών» σε αυτό το κάλε­σμα, θα είναι υπο­ψή­φια βου­λευ­τής με το ΚΚΕ στην Α’ Αθήνας.

Πηγή: 902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο