Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«ΦΥΣΑΕΙ ΒΑΡΔΑΡΗΣ» στο θέατρο Aπό Kοινού

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

«ΦΥΣΑΕΙ ΒΑΡΔΑΡΗΣ»

Μια ξεχω­ρι­στή μου­σι­κή παρά­στα­ση για το ‘κλει­νόν άστυ’

με τον ΚΩΣΤΑ ΠΡΑΤΣΙΝΑΚΗ

και τον ΚΩΣΤΑ ΜΑΤΣΙΓΚΟ

στις 23:00 στο θέα­τρο από κοινού

Ο βαρ­δά­ρης της Σαλο­νί­κης θα σπρώ­ξει τον Κώστα Πρα­τσι­νά­κη από κοι­νού με τον Κώστα Ματσί­γκο στη σκη­νή του θεά­τρου από κοινού.

Ο Κώστας Πρα­τσι­νά­κης είναι από τους πιο αξιό­λο­γους ερμη­νευ­τές, με διαρ­κή παρου­σία για πάνω από σαρά­ντα χρό­νια σε χώρους όπου το τρα­γού­δι σέβε­ται τον εαυ­τό του.

Σ’ έναν τέτοιο χώρο και σε ανά­μνη­ση της καλ­λι­τε­χνι­κής τους συνύ­παρ­ξης τα χρό­νια του ’80, στην αγα­πη­μέ­νη Σαλο­νί­κη, η Ελέ­νη Γερα­σι­μί­δου και ο Αντώ­νης Ξένος καλω­σο­ρί­ζουν με μεγά­λη χαρά τον φίλο Κώστα Πρα­τσι­νά­κη και τον Κώστα Ματσί­γκο στο από κοινού.

Οχτώ χορ­δές (δυο φωνής και έξι κιθά­ρας) θα πάλ­λο­νται στη σκη­νή και με αυτόν, τον άμε­σο και λιτό τρό­πο, θα επι­κοι­νω­νή­σουν με το κοι­νό. Τα τρα­γού­δια που θα ακου­στούν είναι του Κώστα Πρα­τσι­νά­κη, του Γιώρ­γου Καζαν­τζή (με τον οποίο ξεκί­νη­σαν στη δισκο­γρα­φία) και άλλων μεγά­λων Ελλή­νων δημιουργών.

Ένα μου­σι­κό πρό­γραμ­μα με έμφα­ση στον λόγο και την μελω­δι­κή γραμμή.

Τρα­γου­δά­ει: ο Κώστας Πρατσινάκης

Παί­ζει κιθά­ρα (κλα­σι­κή — ακου­στι­κή): ο Κώστας Ματσίγκος

 

Σάβ­βα­το 11/2/2017 στις 23:00

Θέα­τρο από κοινού

Ευπα­τρι­δών 4, Γκάζι

Σταθ­μός μετρό: ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

Τηλ. 211 4057249

Mail: [email protected]

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο