Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φωτεινή Δημοτζίκη: Μεγάλη Παρασκευή 2024

Τον κηδέ­ψα­με ασυνόδευτο,
διά τον φόβον μας
Τον εναποθέσαμε
Τον θάψαμε
Τον ασφα­λί­σα­με, μετά της
κουστωδίας
Ήσυχοι
Φοβισμένοι
Απορημένοι
Αμφιβάλλοντες
Ένοχοι
Περι­μέ­νου­με, δειλά…
την ανά­στα­σή μας
Μόν’ , ποιος θα αποκυλήσει,
τον λίθον, έμπρο­σθεν του
μνη­μεί­ου μας…

 

Σκλη­ρός Απρί­λης του 2020μ.Χ.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο