Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φωτιά στο πλοίο Euroferry Olympia: Δύο εγκλωβισμένοι — Δέκα οι αγνοούμενοι

Δύο εγκλω­βι­σμέ­νοι στο γκα­ράζ του πλοί­ου Euroferry Olympia, στο οποίο εκδη­λώ­θη­κε φωτιά τα ξημε­ρώ­μα­τα ανοι­χτά της νήσου Ερει­κού­σας, βόρεια της Κέρ­κυ­ρας, κατά την εκτέ­λε­ση του δρο­μο­λο­γί­ου του από Ηγου­με­νί­τσα προς Πρίντεζι.

Ενα από τα δύο άτο­μα επι­κοι­νώ­νη­σε με τις αρχές απευ­θύ­νο­ντας έκκλη­ση για βοή­θεια, ενώ τόνι­σε ότι βλέ­πει στον χώρο ακό­μη ένα άτο­μο. Δυο πλοία με κανό­νι προ­σπα­θούν να σβή­σουν τη φωτιά.

Περί­που 10 άτο­μα που ‑βάσει της επί­ση­μης λίστας πλη­ρώ­μα­τος και επι­βα­τών του Euroferry Olympia έπρε­πε να βρί­σκο­νται στο πλοίο- δεν έχει μέχρι στιγ­μής επι­βε­βαιω­θεί ότι επι­βι­βά­στη­καν στις σωστι­κές λέμβους

Στο πλοίο υπό σημαία Ιτα­λί­ας, στο οποίο μαί­νε­ται η φωτιά, επέ­βαι­ναν σύμ­φω­να με τις επί­ση­μες κατα­στά­σεις 290 άτο­μα (239 επι­βά­τες και το 51 άτο­μα πλή­ρω­μα.), 25 Ι.Χ. οχή­μα­τα και 153 φορτηγά.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο