Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

22 Αυγούστου 1941: Οι ναζί προ των πυλών του Λένινγκραντ

22 Αυγού­στου 1941: Τα στρα­τεύ­μα­τα της ναζι­στι­κής Γερ­μα­νί­ας φτά­νουν προ των πυλών του Λένιν­γκραντ. Θα πολιορ­κή­σουν ανε­πι­τυ­χώς τη σοβιε­τι­κή πόλη έως τον Ιανουά­ριο του 1944. Η περι­κύ­κλω­ση του Λένιν­γκραντ από τα ναζι­στι­κά στρα­τεύ­μα­τα μπαί­νει στο τελευ­ταίο στά­διό της στις 4 Σεπτέμ­βρη 1941 όταν αρχί­ζει ο ανε­λέ­η­τος βομ­βαρ­δι­σμός της πόλης. Στις 8 Σεπτέμ­βρη απο­κό­βε­ται τελεί­ως από το γύρω κόσμο και αρχί­ζει η πολιορ­κία που κρά­τη­σε ως τις 27 Γενά­ρη 1944. Η ηρω­ι­κή άμυ­να του Λένιν­γκραντ διήρ­κε­σε 872 μέρες.  16.647 κάτοι­κοι του Λένιν­γκραντ σκο­τώ­θη­καν, 38.702 τραυ­μα­τί­στη­καν, 641.803 πέθα­ναν από την πεί­να μέσα στην πολιορ­κη­μέ­νη πόλη, που δέχτη­κε 107.000 βόμ­βες και 159.000 βαριά βλή­μα­τα. Η πόλη του Λένιν άντεξε.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο