Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

46ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ — ΟΔΗΓΗΤΗ: Στιγμιότυπα από τη δεύτερη μέρα των εκδηλώσεων

Με τη μεγά­λη πολι­τι­κή συγκέ­ντρω­ση και την ομι­λία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρη Κου­τσού­μπα, στις 20.00, κορυ­φώ­νο­νται σήμε­ρα οι εκδη­λώ­σεις του 46ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή» στην Πανε­πι­στη­μιού­πο­λη στου Ζωγράφου.

Αμέ­σως μετά θα παρου­σια­στεί το αφιέ­ρω­μα στον Θάνο Μικρού­τσι­κο με τη συμ­με­το­χή μεγά­λων καλλιτεχνών.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο