Συντάκτης Σίμος Νικολάου

Διεθνή
Εισήλθαν στη Λωρίδα της Γάζας τα πρώτα φορτηγά επισιτιστικής βοήθειας μέσω του συνοριακού περάσματος Ερέζ

Τα πρώ­τα φορ­τη­γά που μετα­φέ­ρουν επι­σι­τι­στι­κή βοή­θεια εισήλ­θαν στη Γάζα μέσω του νέου βόρειου συνο­ρια­κού περά­σμα­τος χθες, Πέμ­πτη, όπως ανέφερε…

Επιστήμη
Εκδήλωση στο ΕΚΠΑ για τις σύγχρονες εξελίξεις στην Αστροφυσική και την Κοσμολογία

Εκδή­λω­ση — συζή­τη­ση για τις σύγ­χρο­νες εξε­λί­ξεις της Αστρο­φυ­σι­κής και της Κοσμο­λο­γί­ας, θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σει η «Παν­σπου­δα­στι­κή ΚΣ» τη Δευ­τέ­ρα 15/4, στις 15.00, στο…

Πολιτική
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ: Στηρίζει την δημοτική Αρχή της Πάτρας και καλεί στην κινητοποίηση στο υπουργείο Εσωτερικών

«Ο Δήμος Χαϊ­δα­ρί­ου στη­ρί­ζει την κινη­το­ποί­η­ση του Δήμου Πάτρας τη Δευ­τέ­ρα 15 Απρι­λί­ου στο Υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών και αντι­προ­σω­πεία της δημοτικής…

Πολιτική
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΙΜΟΣ: «Δίκαιες οι διεκδικήσεις του Δήμου Πάτρας, είναι και δικά μας αιτήματα»

Δίκαιες χαρα­κτή­ρι­σε τις διεκ­δι­κή­σεις του Δήμου Πατρέ­ων, ο δήμαρ­χος Πετρού­πο­λης Βαγ­γέ­λης Σίμος, προ­σθέ­το­ντας ότι τα «αιτή­μα­τα που προ­βάλ­λει είναι και αιτήματα…

Διεθνή
Αυξημένος ο κίνδυνος για γενίκευση του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Οι απει­λές ανά­με­σα σε Ιράν και Ισρα­ήλ για εκα­τέ­ρω­θεν πλήγ­μα­τα «αντι­ποί­νων» ανε­βά­ζουν ακό­μη περισ­σό­τε­ρο την έντα­ση, ανα­δει­κνύ­ο­ντας τους κιν­δύ­νους για επέ­κτα­ση της σύγκρου­σης στη Μέση…

Κοινωνία
64χρονος στη Θεσσαλονίκη απείλησε και τραυμάτισε με μαχαίρι 11χρονη που την παρενοχλούσε σεξουαλικά

Ένας 64χρονος συνε­λή­φθη στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, επει­δή παρε­νό­χλη­σε σεξουα­λι­κά μία 11χρονη, ενώ στη συνέ­χεια την απεί­λη­σε και την τραυ­μά­τι­σε με μαχαίρι…

Διεθνή
Συνεχίζονται οι αιματηρές επιθέσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας

Σε εξέ­λι­ξη είναι από τα ξημε­ρώ­μα­τα νέες δολο­φο­νι­κές επι­χει­ρή­σεις του Ισρα­ήλ στη Λωρί­δα της Γάζας. Ο στρα­τός του κρά­τους — δολο­φό­νου ανα­κοί­νω­σε πως διε­ξά­γει νέες…

Κοινωνία
Γιγαντοπανό στα γραφεία της ΛΑΡΚΟ στην Αθήνα κρέμασαν σήμερα οι εργαζόμενοι και τα Σωματεία τους

https://youtu.be/o5IKCDzZQ5E Γιγα­ντο­πα­νό στα γρα­φεία της ΛΑΡΚΟ στην Αθή­να κρέ­μα­σαν το πρωί της Παρα­σκευ­ής, οι εργα­ζό­με­νοι και τα Σωμα­τεία τους, μετα­φέ­ρο­ντας στην…

Πολιτική
Ανακοίνωση της αγωνιστικής Δημοτικής Αρχής απέναντι στα ψεύδη και τις συκοφαντίες που διαδίδονται

Την προ­σπά­θεια απο­προ­σα­να­το­λι­σμού με την βιο­μη­χα­νία ανα­πα­ρα­γω­γής ψευ­δών ειδή­σε­ων και συκο­φα­ντιών που βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη από νωρίς το πρωί της…