Περιήγηση: Εκδηλώσεις

Εκδηλώσεις
ΚΚΕ ΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ: Καμιά αποστολή εκτός συνόρων! Μεγάλο συλλαλητήριο τη Δευτέρα 11-Μάρτη στο Σύνταγμα

Μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο διορ­γα­νώ­νει η ΚΟ Αττι­κής του ΚΚΕ τη Δευ­τέ­ρα 11 Μάρ­τη, στις 7.30 μ.μ. στο Σύνταγ­μα, με σύν­θη­μα «Καμία στρα­τιω­τι­κή απο­στο­λή εκτός συνό­ρων! Να στα­μα­τή­σει η…