Περιήγηση: Εκδηλώσεις

Εκδηλώσεις
Featured Video Play Icon
Ο Δημήτρης Κουτσούμπας στη Λαμία: Να ενισχυθούν τα ψηφοδέλτια που στηρίζει το ΚΚΕ που είναι πραγματικός τους αντίπαλος _VIDEO-ΦΩΤΟ

Σε ενί­σχυ­ση της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης», των υπο­ψή­φιων που στη­ρί­ζει το ΚΚΕ και για να στα­λεί μήνυ­μα στην κυβέρ­νη­ση κάλε­σε το…

Εκδηλώσεις
Featured Video Play Icon
49ο Φεστιβάλ ΚΝΕ — “Οδηγητή”: 100άδες χιλιάδες ζουν την ιστορία και δένονται με το μέλλον του και τώρα… 50 χρόνια Φεστιβάλ

Η 3η μέρα του Φεστι­βάλ σημα­δεύ­τη­κε από την μεγα­λειώ­δη πολι­τι­κή συγκέ­ντρω­ση στο χώρο του 49ου Φεστι­βάλ. Στη συγκέ­ντρω­ση απηύ­θυ­ναν χαιρετισμό…

Εκδηλώσεις
Φεστιβάλ ΚΝΕ-“ΟΔΗΓΗΤΗ” 2η μέρα: Ένα μεγαλειώδες λαϊκό ποτάμι στέλνει μήνυμα “με το ΚΚΕ για τις ανάγκες μας!”

Πρό­σω­πα φωτει­νά, χαρού­με­να, πλή­θος αστα­μά­τη­το. Χιλιά­δες, νέοι και μεγα­λύ­τε­ροι, μαθη­τές, φοι­τη­τές, σπου­δα­στές, εργά­τες του χεριού και του πνεύ­μα­τος, άντρες και…

Εικαστικές Τέχνες
Συλλογή έργων  επτανήσιων καλλιτεχνών στην πινακοθήκη “Villa Ροδόπη” στο Αργοστόλι 

Γρά­φει ο \\ Κώστας Ευαγ­γε­λά­τος, Προ­σφι­λές κατα­φύ­γιο και εκθε­σια­κός χώρος των εικα­στι­κών μου έργων καθώς και των ντο­κου­μέ­ντων από τις…

Εκδηλώσεις
Featured Video Play Icon
Μεγαλειώδης συγκέντρωση της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Καισαριανής: Ηλίας Σταμέλος με ψηφοδέλτιο μάχης θα κερδίσουμε πάλι το δήμο!

_Έχουμε επι­λο­γή μια Δημο­τι­κή αρχή που θα έχει σαν κεντρι­κή της προ­τε­ραιό­τη­τα τις ανά­γκες των πολ­λών! _Με την «Λαϊ­κή Συσπείρωση»…

Εκδηλώσεις
“ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ” ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ: Λόγω καιρικών συνθηκών η συγκέντρωση παρουσίασης του ψηφοδελτίου μετατίθεται για Κυριακή 10-Σεπτέμβρη

_Μαζί με το λαό της Και­σα­ρια­νής _Στους αγώ­νες _Για τις ανά­γκες των πολ­λών _κι ΟΧΙ _για τα συμ­φέ­ρο­ντα των λίγων!…