Περιήγηση: Εκδηλώσεις

Εκδηλώσεις
ΚΚΕ _ΕΚΔΗΛΩΣΗ για τον ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΛΗΝΟ _Δ. Κουτσούμπας: Έθετε ως καθήκον να σπάσουν οι αλυσίδες των εκατομμυρίων σύγχρονων σκλάβων VIDEO +ΦΩΤΟ

Video of Η μεγά­λη εκδή­λω­ση για τον κομ­μου­νι­στή δια­νο­ού­με­νο Δημή­τρη Γλη­νό «Τιμώ­ντας τον Δημή­τρη Γλη­νό, τιμά­με τη δια­χρο­νι­κή συμ­βο­λή του…

Εκδηλώσεις
Featured Video Play Icon
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: Η μεγάλη εκδήλωση για τον κομμουνιστή διανοούμενο Δημήτρη Γληνό LIVE+ΦΩΤΟ

Παρα­κο­λου­θή­στε ζωντα­νά την μεγά­λη εκδή­λω­ση για τον κομ­μου­νι­στή δια­νο­ού­με­νο Δημή­τρη Γλη­νό, με αφορ­μή τα 80 χρό­νια από τον θάνα­τό του,…

Εκδηλώσεις
Featured Video Play Icon
Χριστουγεννιάτικη γιορτή ΚΚΕ_ΚΝΕ: Το πιο θερμό χειροκρότημα κέρδισε η μουσικοθεατρική παράσταση “Εκείνα τα Χριστούγεννα ήρθαν τα κάτω πάνω”

Με χαρού­με­νες φατσού­λες, χαμό­γε­λα και παι­δι­κές φωνού­λες γέμι­σε την Κυρια­κή η έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ στην καθιε­ρω­μέ­νη Χρι­στου­γεν­νιά­τι­κη γιορ­τή που ετοίμασαν…

Εκδηλώσεις
Featured Video Play Icon
Μεγάλες συγκεντρώσεις ενάντια στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό, την ακρίβεια και την φοροληστεία _VIDEO+ΦΩΤΟ

Την από­φα­σή τους να μην απο­δε­χθούν την ισο­πέ­δω­ση του εισο­δή­μα­τος και των ανα­γκών τους από τον νέο κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό, και…

Εκδηλώσεις
Featured Video Play Icon
Μεγάλη εκδήλωση της ΚΟ Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ στη Θεσσαλονίκη: “Αδιέξοδα δεν υπάρχουν. Με το ΚΚΕ στον αγώνα μπορούμε να νικήσουμε”!

Δ. Κου­τσού­μπας: Δίνου­με όλες μας τις δυνά­μεις παντού για την οργά­νω­ση της εργα­τι­κής — λαϊ­κής πάλης για να αντι­με­τω­πι­στεί ο…

Εκδηλώσεις
Καμία αναμονή! Όλοι στα μεγάλα συλλαλητήρια σωματείων και φορέων στις 15-Δεκ σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και 10άδες άλλες πόλεις

Αυξή­σεις στους μισθούς και στις συντά­ξεις Κατάρ­γη­ση του ΦΠΑ στα βασι­κά αγα­θά και των ειδι­κών φόρων στην Ενέρ­γεια Αφο­ρο­λό­γη­το όριο…