Περιήγηση: Εκδηλώσεις

Εκδηλώσεις
Featured Video Play Icon
Καμιά Εμπλοκή — Λευτεριά στην Παλαιστίνη: Στις 12 μ. στο πάρκο Ελευθερίας το μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα

«Αλλη­λεγ­γύη στον λαό της Παλαι­στί­νης. Καμία εμπλο­κή — καμία συμ­με­το­χή στη σφα­γή»: Συγκέ­ντρω­ση με το σύν­θη­μα αυτό διορ­γα­νώ­νει το ΠΑΜΕ…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Βιβλιοπαρουσίαση στην Καισαριανή: το Δουργούτι των προσφύγων “Η πόλη των Παρτιζάνων” _Το πρόσωπο μιας χαμένης πολιτείας

Το βιβλίο θα παρου­σια­στεί από τους ιστο­ρι­κούς Γιώρ­γο Μαρ­γα­ρί­τη και Προ­κό­πη Παπα­στρα­τή, καθη­γη­τές Πανε­πι­στη­μί­ου Παρα­σκευή 26 Ιανουα­ρί­ου 19.00 στην αίθουσα…

Εκδηλώσεις
Featured Video Play Icon
ΠΑΜΕ-ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΦΟΡΕΙΣ: Συγκέντρωση το Σάββατο στην Αθήνα — Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο

«Αλλη­λεγ­γύη στον λαό της Παλαι­στί­νης. Καμία εμπλο­κή — καμία συμ­με­το­χή στη σφα­γή»: Συγκέ­ντρω­ση με το σύν­θη­μα αυτό διορ­γα­νώ­νει το ΠΑΜΕ…

Εκδηλώσεις
ΙΣΤΟΡΙΑ: Πλήθος κόσμου στον εορτασμό του Γοργοπόταμου _Κύριλλος Παπασταύρου: “Να δυναμώσει η πεποίθηση ότι υπάρχει άλλη διέξοδος” _Φωτο

Πλή­θος κόσμου, παραρ­τή­μα­τα της ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ από όλη τη χώρα, αλλά και φορείς του εργα­τι­κού και λαϊ­κού κινή­μα­τος έδωσαν…

Εκδηλώσεις
Featured Video Play Icon
Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ Το ΚΚΕ θα εξακολουθεί να στηρίζει το “Σπίτι του Αγωνιστή” — Τιμάμε τους πραγματικούς αγωνιστές της ζωής

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, επι­σκέ­φθη­κε σήμε­ρα το ίδρυ­μα περί­θαλ­ψης ηλι­κιω­μέ­νων αγω­νι­στών “Σπί­τι του Αγω­νι­στή” όπου αντάλλαξε…

Εκδηλώσεις
Featured Video Play Icon
Περιφερειακή Οργάνωση Σπουδάζουσας Αθήνας της ΚΝΕ: Διοργανώνει συναυλία – αφιέρωμα στο δίσκο «Καπνισμένο Τσουκάλι»

Μεγά­λη συναυ­λία, αφιέ­ρω­μα στον δίσκο «Καπνι­σμέ­νο Τσου­κά­λι» διορ­γα­νώ­νει η Περι­φε­ρεια­κή Οργά­νω­ση Σπου­δά­ζου­σας Αθή­νας της ΚΝΕ. Με αφορ­μή τα 75 χρόνια…

Εκδηλώσεις
ΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Υπάρχει ελπίδα στη συμπόρευση με το ΚΚΕ — Να δυναμώσει το ρεύμα αμφισβήτησης που προκαλεί ανησυχία στο σύστημα VIDEO +ΦΩΤΟ

Video of Ομι­λία του Μ. Παπα­δό­που­λου σε εκδή­λω­ση στη Θεσ­σα­λο­νί­κη Τον βρώ­μι­κο ρόλο της σοσιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας στην κλι­μά­κω­ση της αντι­λαϊ­κής επίθεσης,…