Περιήγηση: Επιστήμη

Επικαιρότητα
Ένα αιώνια “παγωμένο” βουνό ακόμη και τον Αύγουστο: δεν είναι στις Άλπεις αλλά στην Ελλάδα

Για όσους δεν το γνω­ρί­ζουν παγε­τώ­νες ονο­μά­ζο­νται μεγά­λες μάζες που λόγω συμπί­ε­σης του υπε­ραιω­νό­βιου χιο­νιού έγι­ναν πάγος και είναι συχνά…

Επικαιρότητα
Από τη Χιλή μια κάμερα παρατηρεί το σύμπαν …20 εκατομ. γαλαξίες _17 δισ. αστέρια _ έξι εκατομ διαστημικά αντικείμενα

Η βόρεια Χιλή, ένας από τα πιο κατάλ­λη­λα σημεία για αστρο­νο­μι­κές παρα­τη­ρή­σεις με τα άνυ­δρα βου­νά της και τον διαυγή…

Επικαιρότητα
32 χρόνια αναζήτησης και _με την βοήθεια ενός υπερυπολογιστή, εάλω ο “αριθμός Dedekind”

Απτό­η­τοι μετά από τρεις δεκα­ε­τί­ες ανα­ζή­τη­σης και με κάποια βοή­θεια από έναν υπε­ρυ­πο­λο­γι­στή, οι μαθη­μα­τι­κοί ανα­κά­λυ­ψαν επι­τέ­λους ένα νέο παράδειγμα…