Περιήγηση: Πολιτική

Διεθνή
14η Σύνοδος BRICS: Σύσφιξη των σχέσεων Κίνας-Ρωσίας με φόντο τις ενδοιμπεριαλιστικές αντιθέσεις

Με φόντο τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία, που οξύ­νει παρα­πέ­ρα τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές αντι­θέ­σεις, ολο­κλη­ρώ­θη­καν την Παρα­σκευή οι διή­με­ρες εργα­σί­ες της…

Διεθνή
Βρετανία: Συνεχίζεται το απεργιακό κύμα — Απεργία αποφάσισαν οι εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο Χίθροου

Το προ­σω­πι­κό της British Airways στο αερο­δρό­μιο Χίθρο­ου του Λον­δί­νου ψήφι­σε σήμε­ρα υπέρ της απερ­γί­ας για ζητή­μα­τα μισθο­δο­σί­ας, αφή­νο­ντας ανοικτό…

Διεθνή
Γαλλία: Τρίτη καταγγελία κατά της Ελληνογαλλίδας υπουργού Χρ. Ζαχαροπούλου για σεξουαλική κακοποίηση

Πλη­θαί­νουν οι καταγ­γε­λί­ες σε βάρος της Ελλη­νο­γαλ­λί­δας υφυ­πουρ­γού της κυβέρ­νη­σης Μακρόν, Χρυ­σού­λας Ζαχα­ρο­πού­λου, η οποία ερευ­νά­ται ήδη για δύο βιασμούς…

Διεθνή
Ουκρανία: Καταργεί τις συλλογικές συμβάσεις εν μέσω πολέμου επειδή είναι «σοβιετικά κατάλοιπα»

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Για λόγους «πατριω­τι­κούς» καταρ­γού­νται οι συλ­λο­γι­κές συμ­βά­σεις για επι­χει­ρή­σεις που έχουν προ­σω­πι­κό κάτω από 250 άτομα.…