Περιήγηση: Προτεινόμενο

Παιδεία
ΔΟΑΤΑΠ, το μεγαλείο σου!

Υπέβαλε αίτηση αναγνώρισης μεταπτυχιακού τίτλου στον ΔΟΑΤΑΠ τον Ιούλιο του 2019! Χρειάζεται τον τίτλο επειγόντως, προκειμένου να συμμετάσχει στο διαγωνισμό…