Περιήγηση: Προτεινόμενο

Κοινωνία
Ένας εργαζόμενος είναι νεκρός και δύο ακόμα εγκλωβισμένοι από την κατάρρευση στοάς στο μεταλλείο της «Imerys»

Ένας εργα­ζό­με­νος είναι νεκρός και δύο ακό­μα εγκλω­βι­σμέ­νοι από την κατάρ­ρευ­ση στο­άς στο μεταλ­λείο της «Imerys», στα μεταλ­λεία της Βάργιανης,…

Επικαιρότητα
Άμφισσα: Εγκλωβισμένος εργάτης από κατάρρευση στοάς στα μεταλλεία

Στα Μεταλ­λεία Βωξί­του στο ύψος του 51ου χιλιο­μέ­τρου Λαμί­ας Αμφισ­σας, κοντά στην δια­σταύ­ρω­ση της Βάρ­για­νης, εγκλω­βί­στη­κε χει­ρι­στής χωμα­τουρ­γι­κού μηχα­νή­μα­τος σε…

Επικαιρότητα
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ: Με μαζική διαδήλωση στο Μαξίμου διαμήνυσαν ότι θα συνεχίσουν να διεκδικούν ό,τι τους έχει αφαιρεθεί

Το συντα­ξιου­χι­κό κίνη­μα δεν κατα­θέ­τει τα όπλα, θα συνε­χί­σει να παλεύ­ει ενά­ντια στην παρα­πέ­ρα μεί­ω­ση του εισο­δή­μα­τος των συντα­ξιού­χων και…