Περιήγηση: Σαν Σήμερα

Επικαιρότητα
Σαν σήμερα 27 Φεβρουαρίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία στον τόπο μας και στον κόσμο

Σαν σήμε­ρα 💥 27 Φεβρουα­ρί­ου — Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. 274 Γεν­νή­θη­κε ο Μέγας Κων­στα­ντί­νος, πρώ­τος αυτοκράτορας…