Περιήγηση: Όσα μαρτυρά ο φακός

Όσα μαρτυρά ο φακός
Ένα κατάμεστο πάρκο «Τρίτση» όπως δεν το έχουμε ξαναδεί — Το αδιαχώρητο παντού! (ΦΩΤΟ)

Συνε­χώς συρ­ρέ­ει κόσμος στο πάρ­κο «Αντ. Τρί­τσης». Μετά την συγκλο­νι­στι­κή πολι­τι­κή συγκέ­ντρω­ση, η «σκυ­τά­λη» πέρα­σε στις συναυ­λί­ες… Ένα κατά­με­στο πάρκο…

Εικαστικές Τέχνες
49ο Φεστιβάλ ΚΝΕ — “Οδηγητή”: Άνοιξαν οι πύλες της «κόκκινης πολιτείας στο πάρκο “Αντ. Τρίτσης”

Με παρα­κα­τα­θή­κη την τερά­στια επι­τυ­χία των εκδη­λώ­σε­ων σε όλη την Ελλά­δα, οι τρι­ή­με­ρες εκδη­λώ­σεις του 49ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή»,…

Επικαιρότητα
ΙΣΠΑΝΙΑ: Μαίνεται δασική πυρκαγιά στο νησί Λα Πάλμα — Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Του­λά­χι­στον 4.000 άνθρω­ποι έχουν απο­μα­κρυν­θεί από τις εστί­ες τους καθώς μαί­νε­ται ανε­ξέ­λεγ­κτη η δασι­κή πυρ­κα­γιά που εκδη­λώ­θη­κε τις πρώ­τες πρωινές…