Περιήγηση: Όσα μαρτυρά ο φακός

Επικαιρότητα
ΙΣΠΑΝΙΑ: Μαίνεται δασική πυρκαγιά στο νησί Λα Πάλμα — Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Του­λά­χι­στον 4.000 άνθρω­ποι έχουν απο­μα­κρυν­θεί από τις εστί­ες τους καθώς μαί­νε­ται ανε­ξέ­λεγ­κτη η δασι­κή πυρ­κα­γιά που εκδη­λώ­θη­κε τις πρώ­τες πρωινές…

Όσα μαρτυρά ο φακός
Ρεκόρ Γκίνες θαλασσολιμόζας (Limosa lapponica): Πέταξε Αλάσκα — Αυστραλία χωρίς στάση

Ο οργα­νι­σμός των Παγκό­σμιων Ρεκόρ Γκί­νες ανα­κοί­νω­σε ότι μία νεα­ρή λιμό­ζα κατέρ­ρι­ψε το ρεκόρ της μετα­νά­στευ­σης μεγα­λύ­τε­ρης διάρ­κειας χωρίς στάση,…