Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Diamond… Τεντόγλου (και) στο Όσλο

Ούτε οι… και­ρι­κές συν­θή­κες στά­θη­καν ικα­νές να στε­ρή­σουν από τον Μίλ­το Τεντό­γλου τη δεύ­τε­ρη νίκη του στη σει­ρά αγώ­νων Diamond League. Ο «χρυ­σός» Ολυ­μπιο­νί­κης στο μήκος θριάμ­βευ­σε και από­ψε στο Όσλο με άλμα στα 8,10μ. και ενώ τα πρώ­τα δύο άλμα­τα του έγι­ναν με… συνο­δεία δυνα­τής βροχής.

Ο άλτης του Γιώρ­γου Πομά­σκι ξεκί­νη­σε με 7,96μ., ήταν άκυ­ρος στο δεύ­τε­ρο, ενώ στην τρί­τη προ­σπά­θεια, πέτυ­χε 8,10μ. κι έπει­τα 8,00μ., 8,02μ. και άκυ­ρο στο τελευ­ταίο του άλμα.

Ο κορυ­φαί­ος άλτης, με 8,36 μ. στη θερι­νή σεζόν, θα κάνει τον επό­με­νο αγώ­να του στο Πανελ­λή­νιο Πρω­τά­θλη­μα κι έπει­τα στο Diamond League της Στοκ­χόλ­μης, στην τελευ­ταία του εμφά­νι­ση πριν το Παγκό­σμιο του Όρεγκον.

Ο Τόμπιας Μόντλερ με άλμα 8,05μ. στην τελευ­ταία του προ­σπά­θεια κατέ­λα­βε την δεύ­τε­ρη θέση, ενώ ο Σάι­μον Εχά­μερ ήταν τρί­τος με 7,95μ.

Στο Όσλο αγω­νί­στη­κε και ο παρα­ο­λυ­μιο­νί­κης Νάσος Γκα­βέ­λας, που με τον συνο­δό του Σωτή­ρη Γκα­ρα­γκά­νη τερ­μά­τι­σαν στην έβδο­μη θέση των 100 μ. με 11.04.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο