Περιήγηση: Άδωνις Γεωργιάδης

Προτεινόμενο
Ρίσκο

«Ναι, υπάρ­χει ρίσκο… Ολα στη ζωή είναι ρίσκο»… Αυτή ήταν η αμί­μη­τη απά­ντη­ση του υπουρ­γού Υγεί­ας στη συνά­ντη­ση που είχε…

Πολιτική
ΚΚΕ: Ο “τιμοκατάλογος” του υπ. Υγείας νομιμοποιεί το “φακελάκι” και ωθεί τους ασθενείς να πληρώνουν υπέρογκα ποσά

Σε ανα­κοί­νω­σή του το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για την ανα­κοί­νω­ση του τιμο­κα­τα­λό­γου των απο­γευ­μα­τι­νών χει­ρουρ­γεί­ων στο ΕΣΥ,…

Απόψεις
Φτηνή προπαγάνδα για… πανάκριβη Υγεία — Του Αλέκου Χατζηκώστα

Παρου­σιά­ζο­ντας ο υπουρ­γός Υγεί­ας, Άδω­νις Γεωρ­γιά­δης τον… τιμο­κα­τά­λο­γο για τα απο­γευ­μα­τι­νά χει­ρουρ­γεία που θα γίνο­νται στα δημό­σια νοσο­κο­μεία χρη­σι­μο­ποί­η­σε για…

Προτεινόμενο
Υπουργείο Υγείας: Ανακοίνωσε κυνικά τις «ταρίφες» για τα απογευματινά χειρουργεία

Με ταχείς ρυθ­μούς προ­χω­ρά η κυβέρ­νη­ση την ακό­μη μεγα­λύ­τε­ρη εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της Υγεί­ας και ειδι­κό­τε­ρα σε ό,τι αφο­ρά στα απο­γευ­μα­τι­νά χειρουργεία,…

Κοινωνία
Σύλλογος Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών: «Οργή και αγανάκτηση προκαλούν οι άθλιες δηλώσεις Βορίδη — Γεωργιάδη

«Οργή και αγα­νά­κτη­ση προ­κα­λούν οι άθλιες δηλώ­σεις των υπουρ­γών Μ. Βορί­δη και Α. Γεωρ­γιά­δη για το έγκλη­μα των Τεμπών», σημειώνει…

Πολιτική
Καλύπτει η κυβέρνηση τον Αδ. Γεωργιάδη για τις απαράδεκτες δηλώσεις για το έγκλημα στα Τέμπη

Κάλυ­ψε ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος τον υπουρ­γό Εργα­σί­ας Άδω­νι Γεωρ­γιά­δη για τις απα­ρά­δε­κτες δηλώ­σεις που έκα­νε για το έγκλη­μα στα Τέμπη.…