Περιήγηση: Έλλη Λαμπέτη

Πολιτισμός
Σαν σήμερα 13 Απρίλη: γεννιέται Έλλη Λαμπέτη — Θάνος Μικρούτσικος, ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος στα Κύθηρα — τελευταίο ταξίδι

Σαν σήμε­ρα… 1926 εννιέ­ται η μεγά­λη Έλλη Λαμπέ­τη. 1947 Γεν­νιέ­ται ο αγα­πη­μέ­νος μας Θάνος Μικρού­τσι­κος 1984 Ο Διο­νύ­σης Παπα­γιαν­νό­που­λος ταξιδεύει…

Θέατρο
Έλλη Λαμπέτη

Σαν σήμε­ρα 13 Απρι­λί­ου 1926 γεν­νή­θη­κε στα Βίλ­λια της Αττι­κής η Έλλη Λαμπέ­τη, μια από τις κορυ­φαί­ες μορ­φές του νεοελληνικού…