Περιήγηση: έμποροι όπλων

Διεθνή
Στρατιωτικές δαπάνες μετά την εισβολή στην Ουκρανία _Η Γαλλία δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας όπλων παγκόσμια — Ξεπέρασε την Ρωσία

Όπως ανα­φέ­ρει έκθε­ση (11 Μάρ­τη) του Διε­θνούς Ινστι­τού­του Ερευ­νών για την Ειρή­νη (Sipri), για πρώ­τη φορά η Γαλ­λία γίνε­ται ο…