Περιήγηση: Αβρόρα

Διεθνή
Ρωσία: Οι κομμουνιστές τίμησαν την επέτειο ίδρυσης του Κόκκινου Στρατού

Αψη­φώ­ντας τις πολύ χαμη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες και τις απα­γο­ρεύ­σεις εξαι­τί­ας της παν­δη­μί­ας, εκα­το­ντά­δες εργα­ζό­με­νοι, νέοι και νέες, μέλη και υπο­στη­ρι­κτές κομμουνιστικών…