Περιήγηση: αερομεταφορές

Επικαιρότητα
Αναστέλλει όλες τις πτήσεις στην Ευρώπη η Aeroflot — Η Ελλάδα κλείνει τον εναέριο χώρο της για ρωσικά αεροπλάνα

Η ρωσι­κή αερο­πο­ρι­κή εται­ρεία Aeroflot ανα­κοί­νω­σε ότι ανα­στέλ­λει από σήμε­ρα, Δευ­τέ­ρα, όλες τις πτή­σεις της προς την Ευρώ­πη, μετά την…