Περιήγηση: Αζερμπαιτζάν

Διεθνή
Ναγκόρνο Καραμπάχ: Αποχωρούν οι ρωσικές δυνάμεις

Όλο και περισ­σό­τε­ροι «παί­κτες» ανα­λαμ­βά­νουν ενερ­γό ρόλο στον Νότιο Καύ­κα­σο ‑σταυ­ρο­δρό­μι όπου συνα­ντιού­νται αγω­γοί, δρό­μοι μετα­φο­ράς εμπο­ρευ­μά­των και αντι­κρουό­με­να συμ­φέ­ρο­ντα- μετά και…

Διεθνή
Ναγκόρνο Καραμπάχ: Ευρεία στρατιωτική επιχείρηση κατά των αρμενικών δυνάμεων ξεκίνησε ο στρατός του Αζερμπαϊτζάν

Στρα­τιω­τι­κή επι­χεί­ρη­ση, στο έδα­φος του Ναγκόρ­νο Καρα­μπάχ, ξεκί­νη­σε το Αζερ­μπαϊ­τζάν στο­χεύ­ο­ντας τις αρμε­νι­κές δυνά­μεις που βρί­σκο­νται στο έδα­φος του θύλα­κα. Το υπουρ­γείο Άμυ­νας του Αζερμπαϊτζάν…

Διεθνή
Ρωσία: Κατηγορεί την Αρμενία για τη διακοπή των συνομιλιών με το Αζερμπαϊτζάν

Η Ρωσία κατη­γό­ρη­σε σήμε­ρα την Αρμε­νία για την κατάρ­ρευ­ση των ειρη­νευ­τι­κών συνο­μι­λιών με το Αζερ­μπαϊ­τζάν με αφορ­μή τη δια­φι­λο­νι­κού­με­νη περιοχή…

Διεθνή
Εχθροπραξίες με νεκρούς στα σύνορα της Αρμενίας με το Αζερμπαϊτζάν

Εχθρο­πρα­ξί­ες στα σύνο­ρα Αζερ­μπαϊ­τζάν-Αρμε­νί­ας ξέσπα­σαν τη νύχτα της Δευ­τέ­ρας προς Τρί­τη και υπάρ­χουν ανα­φο­ρές για θύμα­τα μετα­ξύ των στρα­τιω­τι­κών δυνάμεων…

Επικαιρότητα
Αζερμπαϊτζάν: Δεκατέσσερις νεκροί από συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου

Δεκα­τέσ­σε­ρις άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν σήμε­ρα όταν στρα­τιω­τι­κό ελι­κό­πτε­ρο συνε­τρί­βη στο ανα­το­λι­κό Αζερ­μπαϊ­τζάν, ανα­κοί­νω­σε η συνο­ριο­φυ­λα­κή της χώρας. Το αερο­σκά­φος «συνε­τρί­βη σήμερα…

Διεθνή
Πάνω από 2.000 πτώματα έχουν ανασυρθεί μετά τον τερματισμό της πολεμικής σύρραξης στο Ναγκόρνο Καραμπάχ

Περί­που δύο μήνες μετά τον τερ­μα­τι­σμό των συγκρού­σε­ων στον θύλα­κα Ναγκόρ­νο Καρα­μπάχ στον Νότιο Καύ­κα­σο, πάνω από 2.000 σοροί στρατιωτών…