Περιήγηση: Αζερμπαιτζάν

Διεθνή
Εχθροπραξίες με νεκρούς στα σύνορα της Αρμενίας με το Αζερμπαϊτζάν

Εχθρο­πρα­ξί­ες στα σύνο­ρα Αζερ­μπαϊ­τζάν-Αρμε­νί­ας ξέσπα­σαν τη νύχτα της Δευ­τέ­ρας προς Τρί­τη και υπάρ­χουν ανα­φο­ρές για θύμα­τα μετα­ξύ των στρα­τιω­τι­κών δυνάμεων…

Επικαιρότητα
Αζερμπαϊτζάν: Δεκατέσσερις νεκροί από συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου

Δεκα­τέσ­σε­ρις άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν σήμε­ρα όταν στρα­τιω­τι­κό ελι­κό­πτε­ρο συνε­τρί­βη στο ανα­το­λι­κό Αζερ­μπαϊ­τζάν, ανα­κοί­νω­σε η συνο­ριο­φυ­λα­κή της χώρας. Το αερο­σκά­φος «συνε­τρί­βη σήμερα…

Διεθνή
Πάνω από 2.000 πτώματα έχουν ανασυρθεί μετά τον τερματισμό της πολεμικής σύρραξης στο Ναγκόρνο Καραμπάχ

Περί­που δύο μήνες μετά τον τερ­μα­τι­σμό των συγκρού­σε­ων στον θύλα­κα Ναγκόρ­νο Καρα­μπάχ στον Νότιο Καύ­κα­σο, πάνω από 2.000 σοροί στρατιωτών…

Διεθνή
Ναγκόρνο Καραμπάχ: «Συμφωνία» Αρμενίας — Αζερμπαϊτζάν — Η Ρωσία αναπτύσσει σχεδόν 2.000 στρατιώτες — Ασάφεια με το ρόλο της Τουρκίας

Η Ρωσία άρχι­σε σήμε­ρα να ανα­πτύσ­σει σχε­δόν 2.000 στρα­τιώ­τες για τη δια­τή­ρη­ση της ειρή­νης, μετά τη συμ­φω­νία που υπο­γρά­φη­κε υπό…

Διεθνή
Ναγκόρνο Καραμπάχ: Συμφωνία για να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη — Αντιδρούν οι Αρμένιοι

Οι ηγέ­τες της Ρωσί­ας, του Αζερ­μπαϊ­τζάν και της Αρμε­νί­ας υπέ­γρα­ψαν συμ­φω­νία που προ­βλέ­πει τον πλή­ρη τερ­μα­τι­σμό των στρα­τιω­τι­κών επι­χει­ρή­σε­ων στον…