Περιήγηση: Ακρίβεια

Πολιτική
Δ. Κουτσούμπας για Μητσοτάκη: «Αντί να ειρωνεύεται με μπούρδες για το χαβιάρι, να πάρει μέτρα κατά της ακρίβειας, να αυξήσει μισθούς και συντάξεις»

Να ανοί­ξει τη ΛΑΡΚΟ κάλε­σε την κυβέρ­νη­ση ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, που συνα­ντή­θη­κε την Τετάρ­τη με…

Πολιτική
Ανακοίνωσή του ΚΚΕ σχετικά με τη συζήτηση στη Βουλή για την ακρίβεια

«Μητσο­τά­κης και Τσί­πρας, οι συναυ­τουρ­γοί της ενερ­γεια­κής ακρί­βειας και φτώ­χειας, που υλο­ποί­η­σαν δια­δο­χι­κά την πολι­τι­κή της ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης κι “απε­λευ­θέ­ρω­σης” της…

Επικαιρότητα
Το ΚΚΕ για την ακρίβεια στην Ενέργεια: «Επιδοτήσεις χωρίς αντίκρισμα για το λαό, καταλήγουν στους επιχειρηματικούς ομίλους»

Ουσια­στι­κή ανα­κού­φι­ση του λαού, είναι η αξιο­ποί­η­ση όλων των εγχώ­ριων πηγών ενέρ­γειας, κόντρα στις δεσμεύ­σεις της ΕΕ τονί­ζε­ται σε σχόλιο…

Πολιτική
Δ. Κουτσούμπας για παρακολουθήσεις, ελληνοτουρκικά, σχέσεις με ΝΑΤΟ και οικονομία

Παρα­κο­λου­θή­σεις, ελλη­νο­τουρ­κι­κά, σχέ­σεις με ΝΑΤΟ και οικο­νο­μία είναι μερι­κά από όσα θίγει ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του ΚΚΕ,…