Περιήγηση: ΑΛΚΥΟΝΙΣ new star art cinema

Ατέχνως
«ΕΞΟΔΟΣ 1826» του ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΙΚΑΡΑ

«ΕΞΟΔΟΣ 1826» του ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΙΚΑΡΑ από 26 Ιανουα­ρί­ου  στους κινη­μα­το­γρά­φους από τη  NEW STAR σε Α΄ ΠΡΟΒΟΛΗ . «ΕΞΟΔΟΣ 1826» μια επι­κή ιστο­ρι­κή ται­νία με ήρω­ες από την Μακε­δο­νία, μια επική…