Περιήγηση: Ανδρέας Καρκαβίτσας

Εκδηλώσεις
Ο «Ζητιάνος» του Καρκαβίτσα για 12 παραστάσεις στο Θέατρο «Από Μηχανής» (21 Οκτωβρίου)

Μετά την περ­σι­νή επι­τυ­χία του «Ζητιά­νου» του Ανδρέα Καρ­κα­βί­τσα, η παρά­στα­ση της ομά­δας «Anima» (υπο­ψή­φια για το βρα­βείο «Κάρο­λος Κουν» για την παράσταση…