Περιήγηση: Ανθρωπιά

Απόψεις
Περί Ανθρωπιάς

Γρά­φει ο Βασί­λης Λιό­γκα­ρης // Σ’ ένα από­με­ρο παγκά­κι έξω από κάποιο νοσο­κο­μείο, κάθε­ται να ξαπο­στά­σει ένας μετα­νά­στης, ένας φτω­χός σπουρ­γί­της, ένας…