Περιήγηση: Αποκατάσταση Άρη Βελουχιώτη

Πρόσωπα
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ

Στην Από­φα­ση της Πανελ­λα­δι­κής Συν­διά­σκε­ψης (16 Ιού­λη 2011) «Για την Πολι­τι­κή Απο­κα­τά­στα­ση του Αρη Βελου­χιώ­τη», ανα­φε­ρό­ταν μετα­ξύ άλλων: «Η Πανελλαδική…