Περιήγηση: Αρτουρ Γιάπεν

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Ο ΜΑΥΡΟΣ ΜΕ ΤΗ ΛΕΥΚΗ ΚΑΡΔΙΑ: Μια καταγγελία κατά της δουλείας και της αποικιοκρατίας

Γρά­φει η Άννε­κε Ιωαν­νά­του // Ο  ΜΑΥΡΟΣ  ΜΕ  ΤΗ  ΛΕΥΚΗ  ΚΑΡΔΙΑ Του  Αρτουρ  Γιά­πεν Μετά­φρα­ση από τα ολλαν­δι­κά: Λεμο­νιά Λυμπε­ρί­δου Εκδό­σεις «Καστα­νιώ­τη»…