Περιήγηση: Βασίλης Καπερνάρος

Κοινωνία
Αγωγές Κιμούλη κατά ΣΕΗ και συναδέλφων του: Μεθοδευμένη ενέργεια να με διαβάλουν, να με εξευτελίσουν, να με εξοντώσουν

Απο­ζη­μί­ω­ση για την ηθι­κή αλλά και την περιου­σια­κή βλά­βη, που θεω­ρεί ότι υπέ­στη, αξιώ­νει ο ηθο­ποιός και σκη­νο­θέ­της Γιώρ­γος Κιμούλης,…