Περιήγηση: Βασίλης Λεβέντης

Κοινωνία
Ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων Βασίλης Λεβέντης στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού με κορονοϊό

Ο πρό­ε­δρος της Ένω­σης Κεντρώ­ων Βασί­λης Λεβέ­ντης νοση­λεύ­ε­ται στον Ευαγ­γε­λι­σμό με κορο­νο­ϊό. Η κατά­στα­ση του επι­δει­νώ­θη­κε και δια­σω­λη­νώ­θη­κε το απόγευμα.…

Επικαιρότητα
Εκλογική «σύμπραξη» της Ένωσης Κεντρώων με τον ακροδεξιό Νικολόπουλο

Η Ένω­ση Κεντρώ­ων και το ακρο­δε­ξιό Χρι­στια­νι­κό Δημο­κρα­τι­κό Κόμ­μα πραγ­μα­το­ποί­η­σαν την επί­ση­μη παρου­σί­α­ση της συνερ­γα­σί­ας τους σήμε­ρα το πρωί σε…