Περιήγηση: Βασίλης Μαγκαναδέλης

Απόψεις
Αλληλεγγύη στην IONIANET

Νέα Ιωνία 2.8.2019 Είμα­στε δημο­σιο­γρά­φοι, μέλη της Ενώ­σε­ως Συντα­κτών Ημε­ρη­σί­ων Εφη­με­ρί­δων Αθη­νών (ΕΣΗΕΑ), και κατοι­κού­με στη Νέα Ιωνία εδώ και…