Περιήγηση: Βασίλης Π. Καυκόπουλος

Πολιτισμός
Πολιτισμός και ΚΚΕ:  Συγκλονιστικό το πρόγραμμα του Διημέρου της Κομμουνιστικής Νεολαίας

Γρά­φει ο Βασί­λης Π. Καυ­κό­που­λος // Δημο­σιο­γρά­φος — Λογο­τέ­χνης «Τον μη μετέ­χο­ντα των πολι­τι­κών αχρεί­ον είναι» διδά­σκει ο αρχαί­ος πρόγονός…