Περιήγηση: Βασίλης Σαραλιώτης

Κοινωνία
Την πόρτα της αποφυλάκισης Κορκονέα άνοιξε η εισαγγελέας με την πρότασή της — Ζήτησε αλλαγή κατηγορητηρίου

Την τρο­πο­ποί­η­ση του κατη­γο­ρη­τη­ρί­ου από ανθρω­πο­κτο­νία με ευθύ δόλο σε ανθρω­πο­κτο­νία με ενδε­χό­με­νο δόλο, πρό­τει­νε ο εισαγ­γε­λέ­ας Εφε­τών της Λαμίας,…