Περιήγηση: Βενεζοουέλα

Διεθνή
Ζωντανά η συνέντευξη Ν. Μαδούρο — Απαντά μέσω skype στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων ανά τον κόσμο

Συνέ­ντευ­ξη σε διε­θνή ΜΜΕ παρα­χώ­ρη­σε στις 22 Αυγού­στου  ο Πρό­ε­δρος της Βενε­ζου­έ­λας, Νικο­λάς Μαδού­ρο (την οποία και μετα­δώ­σα­με ζωντα­νά) στο πλαί­σιο της…