Περιήγηση: Βιάγκρα

Επιστήμη
Έρευνα: Το «Viagra» θα μπορούσε να αποτελέσει μια νέα θεραπευτική επιλογή για το Αλτσχάιμερ

Η χορή­γη­ση του φαρ­μά­κου σιλ­δε­να­φί­λη (γνω­στό­τε­ρου με τις εμπο­ρι­κές ονο­μα­σί­ες «Βιά­γκρα» και «Revatio») σχε­τί­ζε­ται με σημα­ντι­κή μεί­ω­ση κατά 69% του…