Περιήγηση: Βιβλίο - ποιητική συλλογή Ζωής Δικταίου “Αύριο

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Κριτικές ματιές στην δεύτερη ποιητική συλλογή της Ζωής Δικταίου “Αύριο, αφή αλμύρας οι λέξεις”

Το άδη­λο “αύριο” προ­ε­ξάρ­χει. Η ποι­η­τι­κή συλ­λο­γή “Αύριο, αφή αλμύ­ρας οι λέξεις” είναι διτ­τή, ως εκ των δύο δια­κρι­τών μελών…