Περιήγηση: Βιβλιοπαρουσίαση έκδοσης «Πανδημία COVID-19

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Δημ. Κουτσούμπας: Να εκριζωθεί η βασική πανδημική ασθένεια της εποχής, ο επικίνδυνος ιός του καπιταλισμού (VIDEO-ΦΩΤΟ)

Στη βιβλιο­πα­ρου­σί­α­ση της έκδο­σης «Παν­δη­μία COVID-19: Ο καπι­τα­λι­σμός στη Δύση του», από τη «Σύγ­χρο­νη Επο­χή», το Τμή­μα Υγεί­ας — Πρόνοιας…