Περιήγηση: Βιογραφίες

Πρόσωπα
Γιόχαν Βόλφγκανγκ φον Γκαίτε, απ’ τις σπουδαιότερες μορφές της παγκόσμιας λογοτεχνίας

Γιό­χαν Βόλφ­γκανγκ φον Γκαί­τε, Γερ­μα­νός ποι­η­τής και συγ­γρα­φέ­ας, απ’ τις σπου­δαιό­τε­ρες μορ­φές της παγκό­σμιας λογο­τε­χνί­ας, επι­στη­μο­νι­κό πνεύ­μα και πολι­τι­κός άνδρας…