Περιήγηση: Βοήθημα στους υγειονομικούς

Προτεινόμενο
ΟΕΝΓΕ: Πάει πολύ να μας εμπαίζουν με “βοηθήματα”, όταν ακόμη δεν έχουν καταβληθεί εφημερίες 6 μηνών

«Οι για­τροί του δημό­σιου συστή­μα­τος υγεί­ας που βρί­σκο­νται δύο χρό­νια τώρα στην πρώ­τη γραμ­μή της μάχης για την αντι­με­τώ­πι­ση της…