Περιήγηση: Βούλα

Επικαιρότητα
Φωτιά στη Βούλα: Εντολή εκκένωση 4 οικισμών — Συνεχείς αναζωπυρώσεις — Πληροφορίες για τραυματίες

Ανη­συ­χη­τι­κές δια­στά­σεις παίρ­νει, σύμ­φω­να με την Πυρο­σβε­στι­κή, η πυρ­κα­γιά στην ‘Ανω Γλυ­φά­δα, η οποία ξεκί­νη­σε από το τέρ­μα της οδού…