Περιήγηση: Βούρλα

Ιστορία
Βούρλα: Η μεγάλη απόδραση κομμουνιστών, από τις θεαματικότερες αποδράσεις στα διεθνή χρονικά

Ιού­λιος. Σαν σήμε­ρα, πριν από 63 χρό­νια. Είκο­σι επτά κομ­μου­νι­στές κρα­τού­με­νοι δρα­πε­τεύ­ουν στις 17 Ιου­λί­ου 1955, μετά από τέσ­σε­ρις μήνες…